HISTORIA

POLSKA SZKOŁA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ – HISTORIA

Powstanie polskiej szkoły sobotniej sięga roku 1945. Jej istnienie było zawsze ściśle związane z kościołem i parafią przy ulicy 239 Willett Ave. w Port Chester, NY. Kościół ten w 1917 roku został wykupiony od Babtystów, przez polskich imigrantów i jeszcze w tym samym roku poświęcony przez księdza Ernesta Coppo. Kolejnymi księżmi związanymi z tą parafią byli: ksiądz Sikora, ksiądz Leśniewski, ksiądz Majcher, ksiądz John Gaździcki, ksiądz Józef Dworzak oraz ksiądz Fabian Bednarski.

W roku 1945 plebania została przerobiona na zakon, a 19 września tego roku powstała polska sobotnia szkoła, którą prowadziły siostry przybyłe do tej parafii. Dzieci polskich imigrantów zamieszkałe w okolicach Port Chester uczyły się tutaj języka polskiego i religii. Mamy jednak wciąż niewiele informacji na temat funkcjonowania szkoły i parafii z tego okresu. Wiemy, że w 1977 roku była ona prowadzona przez proboszcza Henryka d’Anjou oraz trzy nauczycielki.

W 1996 roku szkoła otrzymała nazwę P.S.D. im. Wisławy Szymborskiej. Dyrektorem została Anna Wenta a nauczycielem Joanna Maj. Szkoła nawiązała współpracę z Klubem Polskim w Port Chester, który do dziś wspiera ją w jej działalności. Nastąpił szybki rozwój, zaczęło przybywać coraz wiecej uczniów.  Kolejnym dyrektorem została Elżbieta Bogudzka-Zawadzka, a nauczycielami: Anna Wenta, Barbara Wala, Aldona Suchocka, Anna Szurawska. Utworzyła się też Rada Rodziców z Ewą Szerejko na czele.

W latach 2004-2012 dyrektorem szkoły była Agnieszka Góralska-Tachkov. Zostali zatrudnieni nowi nauczyciele: Anna Brodziewska, Małgorzata Janiszewska, Dagmara Babiarz, oraz Marcin Karpowicz. Kolejnymi nauczycielami byli Renata Patro, Agata Gaździcki, Marlena Romanowska, Joanna Golec, Dorota Kasprzak, Anna Bielak oraz Aleksandra Mróz. Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego w tym czasie była Ewa Szerejko, potem Małgorzata Stroie. Sekretarzem przez kilka lat był Krzysztof Nowak, a skarbnikiem Maria Nowak, później Małgorzata Nowogrodzka.

Szkoła w tym czasie przeżyła rozkwit. Wprowadzono system klasowy. Wyodrębniono nauczanie początkowe, nauczanie języka polskiego, historii i geografii jak również pozalekcyjne kółko plastyczne prowadzone przez Nowodworski Foundation. Dzięki wsparciu państwa Bianka oraz Bogusława Pajora szkoła uzyskala status non-for profit organizacji. Powstała również pierwsza strona internetowa tej szkoły. W roku szkolnym 2007/08 powstała klasa licealna, która istnieje do dzisiaj. Uczniowie mają możliwość przystąpienia do Polish Regent Exam jak również do matury.  Budynek szkolny przeszedł w tym czasie gruntowny remont. Rodzice wymienili okna, podłogi, naprawili hydraulikę, elektryczność jak również pomalowali klasy. Wygospodarowano dwa nowe pomieszczenia do nauki.

Od roku szkolnego 2012/13 dyrektorem szkoły jest Anna Brodziewska a nauczycielami: Agata Gaździcki, Malgorzata Wysocka, Anna Bielak, Dorota Kasprzak, Mirka Chwedoruk oraz Jolanta Pinderska. Nauczanie wciąż prowadzone jest w systemie klasowym. Lekcje odbywają się w godzinach 9.00-13.00. Młodsze dzieci mają dodatkowo nauczanie rytmiki a starsze tańców regionalnych pod kierownictwem Urszuli Sajdy i przy akompaniamencie muzycznym Katarzyny McFarlane. W starszych klasach odbywa się również nauczanie historii i geografii. Rodzice, jako czlonkowie tej organizacji bardzo aktywnie angażuja sie w życie szkoly i wykorzystując swoją energię, kreatywność, zainteresowania i zdolności organizują rożnego rodzaju atrakcje i prowadzą ciekawe kółka pozalekcyjne dla dzieci. Aby wesprzec budżet szkoły rodzice organizują przedsięwzięcia dochodowe np: wyprzedaże „tag sale”, obiady dla Polonii, zabawy.

W zwiazku ze zmianami w parafiach katolicich w stanie Nowy Jork, w roku szkolnym 2015-2016 siedziba szkoly zostala przeniesiona na kilka miesiecy do Greenwich, CT (Byram), by wrocic do oryginalnej lokalizacji w Port Chester. Szkoła kontynuuje współprace z parafią, Klubem Polskim i Fundacja Nowogrodzka.

Szkoła przyjmuje uczniów z rożnych okolic stanu Nowy Jork i Connecticut bez względu na poziom znajomości języka polskiego. W naszej szkole młodzi ludzie oraz ich rodzice mogą liczyć na prawdziwą rodzinną atmosferę, serdeczność, indywidualne podejście do każdego ucznia. Dzięki wykwalifikowanej, pełnej zapału kadrze pedagogicznej uczniowie mają możliwość poznania języka, tradycji i kultury polskiej. Nasi uczniowie i ich rodziny mają możliwość nawiązania nowych przyjaźni, integracji z Polonią dzięki różnym imprezom okolicznościowym, wycieczkom, piknikom, które są organizowane każdego roku.

Comments are closed.